MOLIMO PROČITAJTE OVE USLOVE KORIŠĆENJA VEOMA PAŽLJIVO PRE NEGO ŠTO KRENETE DA KORISTITE ILI PRISTUPATE BILO KOJOJ STRANICI NA OVOM SAJTU.

Korišćenjem  ovog sajta ili njegovom pristupu  prihvatate sledeća pravila i uslove korišćenja. Ako se ne slažete sa uslovima  molimo vas da ne koristite ovaj websajt.  Kompas Komerc je slobodan da izmeni ove uslove u bilo koje doba  i vaše korišćenje posle izmena podrazumeva vaše prihvatanje istih.  Molimo vas da sa vremena na vreme pročitate uslove korišćenja zbog mogućih izmena.

Ovaj websajt je vlasništvo Kompas Komerc-a koji ima puno pravo njime da upravlja i da ga prilagođava.  Sva pitanja u vezi sa ovim sajtom ili njegovim načinom funkcionisanja  usmerite u područje za kontakt na kraju ovog teksta.

Dok gledate ili koristite ovaj sajt  dozvoljeno vam je da privremeno download-ujete jednu kopiju materijala koji je postavljen na sajtu, na jedan računar koji je za vašu ličnu , i za nekomercijalnu upotrebu. Osim u slučaju da je drugačije navedeno na ovom sajtu, redistribucija, retransmisija, re-publikacija ili komercijalna eksploatacija sadržaja na ovom websajtu  je izričito zabranjena  bez pismenog odobrenja Kompas Komerc-a. Zahtev za sličnu dozvolu možete dobiti kontaktiranjem vlasnika sajta.  Sva prava bez odobrenja su zaštićena.  Downloadovanje bilo koje informacije, sadržaja ili slike može biti korišćeno isključivo u saglasnosti sa ovim uslovima korišćenja.  Ne možete arhivirati bilo koji deo ili materijal ovog sajta bez pismenog odobrenja ovlašćenog lica iz Kompas Komerc-a.

Sadržaj i hyperlinkovi

Ovaj websajt može da sadrži hyperlinkove za posredničke websajtove  i ti sajtovi  su sami odgovorni za te nezavisne posredničke sajtove.  Njihova upotreba je na vaš lični rizik.  Kompas Komerc d.o.o. nema kontrolu nad sadržajem ili polisama takvih posrednika  i nismo odgovorni za (niti pod bilo kojim okolnostima možemo biti odgovorni) za sadržaj, ispravnost ili pouzdanost bilo kojeg websajta koji je hyperlinkovan na naš sajt. Oni koji odluče da pristupe informacijama sa ovih sajtova (uključujući sve informacije koje se pojavljuju na bilo kojem hyperlinku) su jedini odgovorni  za podobnost takvih informacija.

Kompas Komerc d.o.o. izričito zabranjuje  neovlašćenu upotrebu svog logoa, pečata ili drugih grafičkih oznaka. Tekstualni linkovi su dozovljeni uz odobrenje.

Korisnički sadržaj

Kompas Komerc-u drago je da čuje mišljenje od strane mušterija , iako ne prihvatamo niti razmatramo kreativne ideje, sugestije koje se tiču naših proizvoda , servisa ili matketinga.  Molimo vas da nam ne šaljete nikakve originalne ideje kao što su produktne ideje ili sugestije osim  u slučaju da smo saglasni i da pristajemo na takav postupak.  Sve što nam možete reći ili ponuditi putem ovog sajta , uključujući i e- mail Kompas Komerc-a,  će se smatrati svojinom Kompas Komerc-a.  Ako nam uputite neku vrstu komunikacionog sadržaja, opskrbljujete nas NE-POUZDANOM OSNOVOM i nemamo nikakvu obavezu da takvu informaciju čuvamo tajnom, da se uzdržavamo od upotrebe takve informacije, ili da vam konpenzujemo prijem ili upotrebu takve informacije.  Kompas Komerc je slobodan da koristi, u bilo koju svrhu, bilo koju informaciju, uljučujući one koje nisu  limitirane od publikacije, razvoja, manufakture, i marketinških produkata koje dobijamo na sajt komunikacionim putem.  Podvrgavanjem ovih informacija na naš uviđaj  na ovom sajtu, putem e-maila, ili bilo kojim drugim putem u okviru ovog sajta, vi tako odrešujete ruke Kompas Komerc-u,  koji nema nikakvu zakonsku odgovornost  prema ovom načinu upotrebe sajta,  te može da  modifikuje, prodaje, ili obznani ove informacije.  Dakle, bilo šta što postavite na naš sajt automatski postaje svojina Kompas Komerc-a.

Interaktivna područja i kod (šifra)  prihvatljivog upravljanja

Kompas Komerc ne uobičava da pročišćava, cenzuriše, menja ili podešava informacije i sadržaj koji postavljaju posrednici na ovom sajtu, uključujući takve informacije na bilo kojem polju ovog sajta, kao što ni ne garantujemo niti smo odgovorni za taj sadržaj,  ispravnost niti podobnost istog.

Kada učestvujete u interaktivnim delovima ovog sajta, Vi zastupate sebe i Vaša prava da koristite informacije ili sadržaj koji  objavite ili postavite i u saglasnosti ste da se povinujete sledećem kodu upravljanja:

1) Nećete objavljivati ili na drugi način dostavljati nepodoban, opscesni, pornografski, preteći, izopačen, ilegani ili bilo koji drugi neodgovarajući sadržaj.

2) Nećete dostavljati (uploadovati) viruse ili neke druge štetne komponente.

3) Nećete koristiti ovaj websajt u bilo koje dalje ilegalne svrhe, niti ćete narušavati bilo čija prava.

4) Nećete postavljati komercijalni sadržaj niti pokušavati nametnuti svoje proizvode ili reklamirati ih, inače će Kompas Komerc upotrebiti zakonske mere i istražiti ilegalne aktivnosti ili narušavanje ovih uslova korištenja sajta.

Proizvodi, Servis i Softver

Preuzimanje softvera sa ovog sajta ne daje vam pravo na taj softver, uključujući bilo koji fajl, dokument ili slike koje pripadaju ovom softveru.  Vaša upotreba ovog softvera može biti punopravna samo ako je u skladu sa ugovornom licencom koja je uključena u softver. Kompas Komerc ili njegov vlasnik ima puno pravo na  softver ovog sajta.  Softver ne može biti kopiran, redistribuiran, ili postavljan na bilo koji drugi server u cilju dalje distribucije.  Ne možete prodavati, menjati, demontirati ili na bilo koji drugi način menjati  ovaj softver.

Opis ili oznaka proizvoda, servis ili objavljivanje na ovom sajtu (uključujući i opis ili oznake putem hyperlinka) ne podrazumevaju podršku Kompas Komerc-a tom proizvodu, servisu ili objavljivanju. Proizvodi i softver ponuđeni na ovom sajtu  bi trebalo da budu ovlašćeni, i putem pismene licence ili garancije  obezbeđeni pri konekciji sa ovakvim produktom ili softverom.

Bez prezentacija i dekreta

Kompas Komerc ne pravi nikakve prezentacije ili dekrete po kome je ovaj sajt  osiguran od  kvarova, virusa ili drugih štetnih komponenti.  Nećemo biti odgovorni za bilo koju vrstu oštećenja ili gubitka koji mogu biti rezultat hakovanja ili infiltracije na ovaj sajt, ili na kompjuterski system Kompas Komerc-a.  SAMI STE ODGOVORNI ZA ADEKVATNU ZAŠTITU I BACKUP DOKUMENATA I/ILI OPREME KOJU KORISTITE  PRI KONEKCIJI NA OVAJ SAJT I SLAŽETE SE DA NEĆETE NANOSITI OŠTEĆENJA SAJTU www.komkom.rs, KAO ŠTO GARANTUJETE DA NAS NEĆETE TUŽITI ZA POLAGANJE PRAVA BAZIRANOG NA UPOTREBU OVOG SAJTA, UKLJUČUJUĆI POLAGANJE PRAVA NA IZGUBLJENE DOKUMENTE, ODLAGANJE POSLA ILI IZGUBLJENOG PROFITA DO KOJEG JE DOŠLO UPOTREBOM MATERIJALA ILI SADRŽAJA NA OVOM SAJTU.

Stranice na ovom websajtu mogu sadržati tehničke nepreciznosti, istekle informacije i tipografske greške. Po procenama dozvoljenim po važećem zakonu OVAJ WEBSAJT JE PREDSTAVLJEN “TAKAV KAKAV JE”. KOMPAS KOMERC NE NUDI NIKAKVA JAMSTVA, NI JASNO ODREĐENA NITI NAGOVEŠTENA, NITI GARANTUJE KVALITET, DATA SADRŽAJ, UMETNIČKU VREDNOST, ILI ZAKONITOST INFORMACIJA, SADRŽAJA, DOBARA ILI SERVISA KOJI SU PREBAČENI, DOBIJENI, KUPLJENI, ILI NA DRUGI NAČIN  POSTALI DOSTUPNI NA OVOM SAJTU.  NE GARANTUJEMO DA OVAJ WEBSAJT NEĆE IMATI GREŠKI NITI DA ĆE ISTE BITI ISPRAVLJENE.

Ograničenja  odgovornosti

NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR,  KOMPAS KOMERC  NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVA POSEBNA, SLUČAJNA I, ILI KONSEKVENTNA OŠTEĆENJA ILI GUBITAK  PROFITA KOJI REZULTIRA DISTRIBUCIJOM ILI UPOTREBOM, ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE, SADRŽAJA ILI MATERIJALA NA OVOM WEBSAJTU, ČAK I AKO SMO UPOZORENI  NA MOGUĆNOST TAKVIH OŠTEĆENJA.  VAŽEĆI ZAKON  MOŽE DA NE DOZVOLI OGRANIČENJA ILI ISKLJUČIVANJE ODGOVORNOSTI ILI SLUČAJNOG ILI KONSEKVENTNOG OŠTEĆENJA, TAKO DA SE GORNJA OGRANIČENJA NE ODNOSE NA VAS.  NI U KOM SLUČAJU KOMPAS KOMERC NE MOŽE BITI ODGOVORAN VAMA ZA BILO KAKVA OŠTEĆENJA, GUBITKE, NEPRAVDU i sl. AKO IH BUDE PRI PRISTUPU OVOM SAJTU.

Nadležnost i izbor zakona

Kompas Komerc kontroliše i upravlja ovim websajtom sa područja Beograda, u Srbiji.  Ukoliko se drugačije ne izjasni, materijal i sadržaj na ovom sajtu je predstavljen jedino u svrhu promovisanja i prodaje proizvoda i servisa koje smo već napomenuli. Informacije koje se objave na ovom sajtu  mogu sadržati naznake o proizvodima, programe i servise koji mogu biti nedostupni u vašoj regiji ili gradu.  Mi ne pravimo nikakve prezentacije da su te i takve informacije, produkti, programi ili servisi legalni, dostupni ili odgovarajući za vašu regiju ili grad.

Ove odredbe koje koristimo treba da budu u skladu sa važećim zakonima u Beogradu, Srbija i da  nisu u oprečnosti sa bilo kojim principom ili odredbom zakona.  Vi i Kompas Komerc neopozivo dajete pristanak  da ćete poštovati važeći zakon u sudovima Srbije.  Vi i Kompas Komerc se odričete bilo kakvog prigovora koji je baziran na pomanjkanju lične nadležnosti, mesta ili rezidencje, neodgovarajućeg sedišta  (delokruga) suda u slučaju da takav krene da zaseda.

Sve oznake i prava su vlasništvo njihovih uvaženih vlasnika i zaštićeni su zakonom.

Osim u slučaju da je drugačije naglašeno, Kompas Komerc je vlasnik svih trgovinskih i servisnih oznaka na ovom websajtu, bez obzira na to da li su registrovane ili ne. Sve registrovane oznake su registrovane u čitavom svetu.

Razdvajanje

U slučaju da se neka odredba ovih uslova korištenja može smatrati nelegalnom, beskorisnom ili na bilo koji drugi način neprimenljivom, onda bi ta odredba trebalo da se posmatra odvojeno  od preostalih uslova korišćenja i ne bi trebalo da utiće na validnost i primenljivost bilo koje druge odredbe.

Privatnost

Molimo vas da pročitate našu polisu privatnosti da bi bili informisani o kolekciji i upotrebi  ličnih (privatnih) podataka na ovom  sajtu.

Uprkos bilo kojoj konstataciji koja se tiče privatnosti, Kompas Komerc zadržava pravo da obelodani bez obaveštenja bilo koju informaciju koja je u njegovom vlasništvu, ukoliko tako nalaže zakon na osnovu opravdane sumnje da je neophodno da se takva akcija sprovede i povinuje zakonu, da bi se zaštitila i odbranila naša prava i vlasništvo, ili kako bi se odgovorilo hitnoj situaciji.  Posebna područja ovog sajta mogu da sadrže dodatne ili drugačije uslove koji se odnose na korišćenje ličnih podataka koji su sabrani na tim i takvim stranicama sajta.

Uopšteno

Ovi uslovi korišćenja predstavljaju celokupno razumevanje koje se tiče upotrebe ovog sajta i odolevaju bilo kojim prethodnim i istovremenim, konfliktnim ili dodatnim komunkacijama.

Svaki neovlašćen pristup, ispravka ili izmena bilo koje informacije, ili bilo koja vrsta remećenja i sprečavanja dostupnosti ovom sajtu je strogo zabranjena. Kompas Komerc zadržava sva dostupna zakonska prava i sredstva i ne može biti nikakvog osporavanja prava koje Kompas Komerc ima.

Posebna područja ili stranice na ovom sajtu mogu uključivati dodatne ili drugačije uslove koji se odnose na korišćenje ovog sajta.  U slučaju konflikta (kontradiktornosti) između takvih uslova i datih uslova korišćenja, takvi uslovi će važiti.

Ukoliko nije drugačije naglašeno, sav materijal ovog sajta ©2013 KOMPAS KOMERC d.o.o.

Sva prava zadržana.

Kontakt informacije:

Pitanja u vezi sa našim proizvodima ne bi trebalo da se šalju na ovu adresu i na njih se neće odgovoriti.

PROCEDURA U SLUČAJU OGLUŠIVANJA NA PRAVA

Servis provajder: Kompas Komerc

Kako bi bila efektna, ova obavest mora imati sledeći pismeni sadržaj:

1) Fizički ili elektronski potpis osobe koja je ovlaštena za zastupanje od strane vlasnika u slučaju ekskluzivnog prava koje je navodno narušeno.

2) Identifikacija zaštićenog dela koje se smatra narušenim ili višestruka zaštićena dela na jednom sajtu koja su pokrivena jednim upozorenjem, reprezentativna lista tih dela na tom sajtu.

3) Identifikacija materijala koji se smatra narušenim ili koji je subjekat narušavanja i dovoljno potkrepljena informacija kako bi se dozvolilo servisnom provajderu da locira sporni materijal.

4) Dovoljno razumski potkrepljena informacija da bi se dozvolilo servisnom provajderu da kontaktira stranku koja se želi, kao što je adresa,  broj telefona  i  ako je moguće  elektronska adresa na kojoj stranka koja se žali može biti kontaktirana.

5) Izjava po kojoj stranka koja se žali ima dobru osnovu da određeni materijal za koji se žali nije autorsko vlasništvo, vlasništvo agenta ili zakona.

6) Izjava u obaveštenju (o navodnom narušavanju autorskih prava) mora biti precizna i tačna, i ako dođe do kažnjavanja, stranka koja se žali mora da reaguje u ime vlasnika autorskog prava koje je navodno narušeno.

Polisa privatnosti

Kompas Komerc d.o.o. se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje kupaca u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u “Kompas Komerc” d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.