Molimo vas da pročitate našu polisu privatnosti da bi bili informisani o kolekciji i upotrebi  ličnih (privatnih) podataka na ovom  sajtu.

Uprkos bilo kojoj konstataciji koja se tiče privatnosti, Kompas Komerc zadržava pravo da obelodani bez obaveštenja bilo koju informaciju koja je u njegovom vlasništvu, ukoliko tako nalaže zakon na osnovu opravdane sumnje da je neophodno da se takva akcija sprovede i povinuje zakonu, da bi se zaštitila i odbranila naša prava i vlasništvo, ili kako bi se odgovorilo hitnoj situaciji.  Posebna područja ovog sajta mogu da sadrže dodatne ili drugačije uslove koji se odnose na korišćenje ličnih podataka koji su sabrani na tim i takvim stranicama sajta.

Uopšteno

Ovi uslovi korišćenja predstavljaju celokupno razumevanje koje se tiče upotrebe ovog sajta i odolevaju bilo kojim prethodnim i istovremenim, konfliktnim ili dodatnim komunkacijama.

Svaki neovlašćen pristup, ispravka ili izmena bilo koje informacije, ili bilo koja vrsta remećenja i sprečavanja dostupnosti ovom sajtu je strogo zabranjena. Kompas Komerc zadržava sva dostupna zakonska prava i sredstva i ne može biti nikakvog osporavanja prava koje Kompas Komerc ima.

Posebna područja ili stranice na ovom sajtu mogu uključivati dodatne ili drugačije uslove koji se odnose na korišćenje ovog sajta.  U slučaju konflikta (kontradiktornosti) između takvih uslova i datih uslova korišćenja, takvi uslovi će važiti.

Ukoliko nije drugačije naglašeno, sav materijal ovog sajta ©2013 KOMPAS KOMERC d.o.o.

Sva prava zadržana.

Kontakt informacije:

Pitanja u vezi sa našim proizvodima ne bi trebalo da se šalju na ovu adresu i na njih se neće odgovoriti.

PROCEDURA U SLUČAJU OGLUŠIVANJA NA PRAVA

Servis provajder: Kompas Komerc

Kako bi bila efektna, ova obavest mora imati sledeći pismeni sadržaj:

1) Fizički ili elektronski potpis osobe koja je ovlaštena za zastupanje od strane vlasnika u slučaju ekskluzivnog prava koje je navodno narušeno.

2) Identifikacija zaštićenog dela koje se smatra narušenim ili višestruka zaštićena dela na jednom sajtu koja su pokrivena jednim upozorenjem, reprezentativna lista tih dela na tom sajtu.

3) Identifikacija materijala koji se smatra narušenim ili koji je subjekat narušavanja i dovoljno potkrepljena informacija kako bi se dozvolilo servisnom provajderu da locira sporni materijal.

4) Dovoljno razumski potkrepljena informacija da bi se dozvolilo servisnom provajderu da kontaktira stranku koja se želi, kao što je adresa,  broj telefona  i  ako je moguće  elektronska adresa na kojoj stranka koja se žali može biti kontaktirana.

5) Izjava po kojoj stranka koja se žali ima dobru osnovu da određeni materijal za koji se žali nije autorsko vlasništvo, vlasništvo agenta ili zakona.

6) Izjava u obaveštenju (o navodnom narušavanju autorskih prava) mora biti precizna i tačna, i ako dođe do kažnjavanja, stranka koja se žali mora da reaguje u ime vlasnika autorskog prava koje je navodno narušeno.

Polisa privatnosti

Kompas Komerc d.o.o. se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje kupaca u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u “Kompas Komerc” d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.